Το πολύχρωμο τοπίο της Άνοιξης στο χωριό Αμαργέτη, Επαρχία Πάφου

Στενό δρομάκι στο χωριό Όμοδος, Επαρχία Λεμεσού

Γεφύρι Κελεφός. Από τα πιο γνωστά γεφύρια στην Κύπρο, Επαρχία Πάφου

Παραδοσιακά ξύλινα ψαροκάικα - ποταμός Λιοπετρίου, Επαρχία Αμμοχώστου

Νωρίς το πρωί, ηλιοφάνεια πάνω από το χωριό Κάτω Δρυς, Επαρχία Λάρνακας

Χειμερινό αγροτικό τοπίο. Το χωριό Κακοπετριά, Επαρχία Λευκωσίας

Αεροφωτογραφία του λιμανιού στο Ζύγι, Επαρχία Λάρνακα

Διοίκηση – Οργάνωση

Γενική Συνέλευση:
Ανώτατο όργανο της Ένωσης, είναι η Γενική Συνέλευση η οποία αποτελείται από τα 9μελές Συμβούλια των Επαρχιακών Ενώσεων Κοινοτήτων Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας, από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων Ελεύθερης Αμμοχώστου και από 6 Μέλη των εκτοπισμένων Κοινοτήτων ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Η Ένωση  διοικείται από 24μελές  Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία των Επιτροπών των Επαρχιακών Ενώσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της  Ένωσης Κοινοτήτων Ελεύθερης Αμμοχώστου,  τριών εκπροσώπων που  υποδεικνύονται από τις Κατεχόμενες Κοινότητες της Επαρχίας Κερύνειας, δύο εκπροσώπων που υποδεικνύονται από τις κατεχόμενες Κοινότητες Επαρχίας Αμμοχώστου και  ενός εκπροσώπου που υποδεικνύεται από τις Κατεχόμενες Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Οργανωτικό, σε συνεδρία του που ακολουθεί της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνέρχεται μετά την ανάδειξη των Επαρχιακών Συμβουλίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διεξάγει την προκαταρκτική εργασία αναφορικά με θέματα τα οποία θα εξεταστούν στη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν με την σειρά ιεραρχίας οι πιο κάτω:

Πρόεδρος: Kιτρομηλίδης Ανδρέας
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Καπέδων
Αντιπρόεδρος: Παπαχρίστου Χριστόδουλος
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ψεματισμένου
Γενικός Οργανωτικός: Νικάνδρου Μιχάλης
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας

 

Μέλη: 

Περικλή Λευτέρης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Απαισιάς
Τρισόκκας Κυριάκος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου
Κωνσταντίνου Άρης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αστρομερίτη
Λεοντίου Χριστάκης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Κωνσταντίνου
Τούρβας Μενέλαος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάθηκα
Κουμενίδης Λούης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων
Τσάτσου Θεόδωρος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Μαθιάτη
Ορφανού Ανδρέας Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Τριμίκλινης
Καουνάς Μιχάλης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Γεωργίου Αχ.
Θεοχάρους Μάριος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Μαρίνα (Χρ.)
Μιχαήλ Δαμιανός Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου
Κυριάκου Σωτήρης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγροκηπιάς
Μιχαήλ Ευγένιος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους
Κανάρη Βασιλική Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας
Ταντής Σάββας Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου
Γιάγκου Δήμος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης
Τσιούρτου Μαρία Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Δικώμου
Ιωάννου Σάββας Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Όρκας
Αντωνίου Λευτέρης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Μάσσαρι
Τζιώρτας Μιχάλης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Φλαμουδίου
Χειλιμιντρής Δημήτρης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Πηγής
Παναγιώτης Δαμιανού Εκτελεστικός Γραμματέας

Εκτελεστική Επιτροπή:
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Οργανωτικό, και τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Επαρχιακών Ενώσεων εφόσον δεν κατέχουν οργανική θέση στην Ένωση και έχει ευθύνη και εξουσία για τα πιο κάτω:

Α. Εκτελεί ή υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Β. Θέτει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών της.
Γ. Ο Πρόεδρος της Ένωσης εκπροσωπεί μαζί με τον Εκτελεστικό Γραμματέα , στις μετά τρίτων σχέσεις της Ένωσης δηλαδή οποιασδήποτε Αρχής, Σώματος, Οργανισμού ή Δικαστηρίου, ενώ ο Εκτελεστικός Γραμματέας είναι και υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των εργασιών της Ένωσης.

Την Eκτελεστική Eπιτροπή απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

1. Κιτρομηλίδης Ανδρεάς
2.ΠαπαχρίστουΧριστόδουλος
3.Νικάνδρου Μιχάλης
4.Περικλή Λευτέρης
5.Τρισόκκας Κυριάκος
6.Κωνσταντίνου Άρης
7.Λεοντίου Χριστάκης
8.Τούρβας Μενέλαος
9.Κουμενίδης Λούης
10.Καουνάς Μιχάλης
11.Δαμιανού Παναγιώτης, Εκτελεστικός Γραμματέας
© Copyright 2021 - Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου / Designed & Developed by NETinfo Plc