Το πολύχρωμο τοπίο της Άνοιξης στο χωριό Αμαργέτη, Επαρχία Πάφου

Στενό δρομάκι στο χωριό Όμοδος, Επαρχία Λεμεσού

Γεφύρι Κελεφός. Από τα πιο γνωστά γεφύρια στην Κύπρο, Επαρχία Πάφου

Παραδοσιακά ξύλινα ψαροκάικα - ποταμός Λιοπετρίου, Επαρχία Αμμοχώστου

Νωρίς το πρωί, ηλιοφάνεια πάνω από το χωριό Κάτω Δρυς, Επαρχία Λάρνακας

Χειμερινό αγροτικό τοπίο. Το χωριό Κακοπετριά, Επαρχία Λευκωσίας

Αεροφωτογραφία του λιμανιού στο Ζύγι, Επαρχία Λάρνακα

Χαιρετισμός Προέδρου

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο ιστοτοπίο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου που αποτελεί το εκφραστικό όργανο των Κοινοτήτων της Κύπρου στο διαδίκτυο.

Στον αιώνα της πληροφορικής και του διαδικτύου, το ιστοτοπίο αυτό αποτελεί μία σημαντική υπηρεσία της Ένωσης Κοινοτήτων προς τις Κοινότητες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γενικότερα.

Αναμφίβολα αποτελεί έπαλξη προβολής και ανάδειξης των δραστηριοτήτων των Κοινοτικών Συμβουλίων και του σημαντικού έργου που επιτελούν στις Κοινότητες, καθώς και τις ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται υπό την αιγίδα τους στα πλαίσια της προσφοράς τους προς τους κατοίκους των.

Ταυτόχρονα, αποτελεί και έχει καταστεί πεδίο ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών, καθώς και βήμα έκφρασης των προσδοκιών και των οραμάτων των αυτοδιοικητικών οργάνων των Κοινοτήτων.

Είναι, ακόμα, όργανο προβολής του έργου και των δράσεων της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των συνεχών προσπαθειών της, που στοχεύουν σε διοικητική αυτοτέλεια, οικονομική αυτάρκεια και αυτοδιαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για αποκέντρωση των εξουσιών, ορθολογική ανάπτυξη των Κοινοτήτων και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τους, για παγίωση και εδραίωση των δημοκρατικών μας θεσμών και εφαρμογή του Χάρτη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανδρέας Κιτρομηλίδης
Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου

© Copyright 2023 - Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου / Designed & Developed by NETinfo Plc