11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 29 & 30 Ιουνίου 2007

“ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ”

Με κεντρικό σύνθημα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», διεξήχθηκε η 11η Τακτική Γενική Συνέλευση και το 11ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, στις 29 & 30 Ιουνίου 2007, στο Ξενοδοχείο HILTON PARK, στη Λευκωσία.

Γενική Συνέλευση

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Γιάννος Λαζαρίδης, προέβηκε σε Λογοδοσία που περιελάμβανε το έργο και τα επιτεύγματα της Ένωσης από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση καθώς και τον προσδιορισμό των στόχων της Ένωσης για τη νέα περίοδο.
Εγκρίθηκαν επίσης, οι εξελεγμένοι λογαριασμοί της Ένωσης από 1/1/2006-31/12/2006 καθώς και ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2008. Έγινε συζήτηση σχετικά με τη Λογοδοσία του Προέδρου και ακολούθως διαμορφώθηκαν δύο Ψηφίσματα για να κατατεθούν στο Συνέδριο προς ψήφιση, το ένα που αναφέρεται ως «Ψήφισμα για το Εθνικό μας Θέμα» και το δεύτερο που αναφέρεται ως «Γενικό Ψήφισμα για τα προβλήματα των Κοινοτήτων».

Παγκύπριο Συνέδριο

Στο Παγκύπριο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους, ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, ο Έντιμος Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο Έντιμος Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Χάρης Θράσου, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Γιώργος Χ’ Αναστασίου,  ο Έντιμος Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Δημήτριος Ράλλης, ο Πρόεδρος της Έπαλξης Ανασυγκρότησης Κέντρου, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, Βουλευτές,  εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος κ. Ιωάννης Καραγιάννης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών,  η Επίτροπος Διοίκησης, εκπρόσωποι των Ημικρατικών Οργανισμών και Αγροτικών Οργανώσεων, οι Διευθυντές του Τμήματος Πολεοδομίας & Χωροταξίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος,  Έπαρχοι και άλλοι κυβερνητικοί υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς και Πρόεδροι  των κατεχομένων Κοινοτήτων.

Στο Συνέδριο, εκπροσωπήθηκαν σχεδόν όλες οι Κοινότητες της Κύπρου, ελεύθερες και κατεχόμενες και υποβλήθηκαν 24 εισηγήσεις προς το Προεδρείο. Τόσον η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των άλλων αξιωματούχων του κράτους, όσο και η αθρόα προσέλευση των Προέδρων και εκπροσώπων των Κοινοτήτων και ο μεγάλος αριθμός εισηγήσεων που υποβλήθηκαν, αποδεικνύουν τη μεγάλη επιτυχία του Συνεδρίου, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης του έργου της Ένωσης προς την εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των Κοινοτικών Συμβουλίων και ταυτόχρονα το βάρος των ευθυνών που επωμίζεται, όσον αφορά ιδιαίτερα, στον επηρεασμό της διαμόρφωσης τέτοιων πολιτικών αποφάσεων, που να διασφαλίζουν το μέλλον των Κοινοτήτων και της υπαίθρου γενικότερα.

Κυρίαρχα θέματα του Συνεδρίου ήταν, η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των Κοινοτήτων, η περαιτέρω αναγνώριση από το κράτους του ρόλου των Προέδρων και των Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων, η λήψη οικονομικών και κοινωνικών μέτρων και δράσεων για καταπολέμηση της αστυφιλίας, η εισαγωγή και της κοινωνικοοικονομικής πτυχής στη χωροταξική και πολεοδομική πολιτική και η θεσμοθέτηση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, για μετατροπή της από Σωματείο σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου καθώς επίσης, η αναβάθμιση μέσα από νέες ρυθμίσεις του Περί Κοινοτήτων Νόμου.

Τα πιο πάνω θέματα, με συγκεκριμένες εισηγήσεις αντιμετώπισής των, καταγράφονται στο σχετικό Ψήφισμα που αφορά τα προβλήματα των Κοινοτήτων. Επίσης, το Συνέδριο ενέκρινε Ψήφισμα για το Εθνικό μας θέμα.