Το πολύχρωμο τοπίο της Άνοιξης στο χωριό Αμαργέτη, Επαρχία Πάφου

Στενό δρομάκι στο χωριό Όμοδος, Επαρχία Λεμεσού

Γεφύρι Κελεφός. Από τα πιο γνωστά γεφύρια στην Κύπρο, Επαρχία Πάφου

Παραδοσιακά ξύλινα ψαροκάικα - ποταμός Λιοπετρίου, Επαρχία Αμμοχώστου

Νωρίς το πρωί, ηλιοφάνεια πάνω από το χωριό Κάτω Δρυς, Επαρχία Λάρνακας

Χειμερινό αγροτικό τοπίο. Το χωριό Κακοπετριά, Επαρχία Λευκωσίας

Αεροφωτογραφία του λιμανιού στο Ζύγι, Επαρχία Λάρνακα

Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου αποτελεί προϊόν συναντίληψης των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου καθώς και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Ιδρύθηκε το 2013, κατά τρόπον τέτοιο ώστε μέσα από την επιμορφωτική – εκπαιδευτική δραστηριότητα της  να επιτρέψει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου να ακολουθήσει τις Ευρωπαϊκές τάσεις που την θέλουν να αναλαμβάνει συνεχώς αυξανόμενο ρόλο με νέες αρμοδιότητες και εξουσίες που θα εκχωρούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση με τους ανάλογους πόρους.

H Ακαδημία ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία, σε μόνιμη επιστημονική βάση τη διαχείριση της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού, αιρετών και άλλων λειτουργών που υπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μία προσπάθεια εκ των έσω για να βελτιωθούν ικανότητες και δεξιότητες και να προωθηθούν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης.

Το νομικό καθεστώς που τη διέπει, είναι Εταιρεία Μετοχική μη κερδοσκοπική, με μετόχους κατά 40% την Ένωση Δήμων Κύπρου, 40% την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και 20% την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου, στην οποία ανατέθηκε ρόλος συντονιστή. Η Ακαδημία  διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πέντε μέλη ορίζονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, πέντε μέλη από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και τρία μέλη από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται

Πρόεδρος  κ. Ανδρέας Βύρας, Αντιπρόεδρος  κ. Λούης Κουμενίδης, Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Δαμιανού και  Μέλη τους κ. Βίκτωρ Χ’Αβραάμ,κ. Άντρο Καραγιάννη, κ. Ζαχαρία Κυριάκου, κ. Δώρο Αντωνίου,  κ. Ανδρέα Νεοφύτου, κ. Ανδρέα Κιτρομηλίδη, κ. Λευτέρη Περικλή, κ. Μιχάλη Νικάνδρου, κ. Χριστόδουλου Παπαχρίστου και κ. Δαμιανό Μιχαήλ.

Εκπαιδευτικές Ημερίδες που υλοποίησε

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου έχει υλοποιήσει τις ακόλουθες Εκπαιδευτικές Ημερίδες σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου:

 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Εξυπηρέτηση πολιτών
 • Περί Κοινοτήτων Νόμο
 • Περί Δήμων Νόμο
 • Περί Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016
 • Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμος του 2001
 • Διαχείριση Αρχείων
 • Κοινωνική Πολιτική Στην Τοποκή Αυτοδιοίκηση της Κύπρου

Όραμα

Με βάση όλες τις παραπάνω αναφορές και διαπιστώσεις, το όραμα της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να αποτελέσει έναν ικανό και αποτελεσματικό υποστηρικτικό μηχανισμό της τοπικής  αυτοδιοίκησης, με ετοιμότητα να αναλάβει το έργο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Επίσης πέρα από την εκπαίδευση η Ακαδημία θα έχει ένα γενικότερο ρόλο συμβούλου σε πεδία, τα οποία σχετίζονται μετά τρέχοντα αλλά και τον μελλοντικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο δυναμικά εξελισσόμενο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Δελτία Τύπου

Advancing vocational competences
in soft skills for IT professionals
2020-1-CY01-KA102-065776

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1
«Ενδυνάμωση των ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου σε Κοινωνικά θέματα»

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης  του προγράμματος, με θέμα: «Ενδυνάμωση των ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου σε Κοινωνικά θέματα» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 VET, διάρκειας 12 μηνών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΚ Ανέλιξης Ηρακλείου Κρήτης. Αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  της  Κύπρου, θα εκπαιδευτούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε σχέση με θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αιρετών και λειτουργών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών στην Κύπρο

Ειδικότερα οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν γνώση για:

 1. Το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (ΕΚΤ)
 2. Την επιλεξιμότητα των δαπανών σε κοινωνικά προγράμματα
 3. Την διαδικασία κατάρτισης και υποβολής ενός προγράμματος για χρηματοδότηση
 4. Την διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος κοινωνικής ένταξής
 5. Το σχεδιαζόμενο προγραμματισμό της ευρωπαϊκής ένωσης σε  θέματα ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων

Ο τρόπος με τον οποίο θα ωφεληθούν οι αιρετοί και οι λειτουργοί – μέλη της Ακαδημίας είναι:

– θα επιμορφωθούν στην Ελλάδα σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ) και γενικότερα κοινωνικών θεμάτων ώστε να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής

– θα αυξήσουν τις ικανότητες τους να μεταδίδουν γνώσεις στα λοιπά μελέτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  μέσω των νέων θεματικών ενοτήτων στις οποίες θα εκπαιδευτούν.

– θα ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τους εκπαιδευτές τους στην Ελλάδα ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους

– θα ανταλλάξουν απόψεις με αιρετούς της Ελλάδας (καθώς θα γίνει ανάλογη επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων) κυρίως πάνω το προσφυγικό θέμα που απασχολεί και τα δύο κράτη.

Το πρόγραμμα SocialTrain, θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και θα συνεισφέρει θετικά στην προσπάθεια εξωστρέφειας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

Δελτίο Τύπου
Εκπαιδευτικές Ημερίδες με θέμα: «Κοινωνική Πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 9-12 Ιουλίου 2019 σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου (Πάφο, Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα/Ελ Αμμόχωστο), Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνική Πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που διοργάνωσε η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

Η Ημερίδα απευθυνόταν σε Δημάρχους, Κοινοτάρχες, Μέλη Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς και υπηρεσιακούς των Δήμων και Κοινοτήτων.

Εισηγητής του θέματος ήταν ο Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης δικηγόρος Αθηνών, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Γενικός στόχος της Ημερίδας ήταν η ενίσχυση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των αιρετών και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αμεσότητα στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και ιδιαίτερα στο πεδίο των τοπικών κοινωνικών πολιτικών σε συνεργασία με οργανωμένα σύνολα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκπαιδευτικές Ημερίδες Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιμόρφωσης των αιρετών αξιωματούχων και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφάσισε στην τελευταία της συνεδρία όπως συνεχίσει να εμπλουτίζει την εκπαιδευτική της δράση, για το 2019  με τις ακόλουθες Εκπαιδευτικές Ημερίδες:

Α) Κοινωνική πολιτική

Β) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Γ) Διαχείριση Αρχείων

Δ)Αύξηση της Ηγετικής και Διοικητικής Ικανότητας των αιρετών και υπηρεσιακών της Αυτοδιοίκησης

Οι Εκπαιδευτικές Ημερίδες θα απευθύνονται σε Δημάρχους, Κοινοτάρχες, Μέλη Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς και υπηρεσιακούς των Δήμων και Κοινοτήτων και  αποσκοπούν στην περαιτέρω κατάρτιση τους στα σημαντικά αυτά θέματα που είναι μέρος των υποχρεώσεων τους, καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την αύξηση της ηγετικής και διοικητικής τους ικανότητας, για την ποιοτικά πιο αναβαθμισμένη προσφορά τους προς τους πολίτες, ταχύτερα και με το λιγότερο  κόστος.

Οι Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν σ’ όλες τις Επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Αμμόχωστο).

Οι ημερομηνίες, ο τόπος διεξαγωγής τους καθώς και οι εισηγητές θα δημοσιευτούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί ως θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκπαιδευτική Ημερίδα Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων 

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα που απευθύνεται σε Δημάρχους, Κοινοτάρχες, Μέλη Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς και υπηρεσιακούς των Δήμων και Κοινοτήτων.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί,

Α) Επαρχία Λάρνακας, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Σκαρίνου, στις 18/6/2018

Β) Επαρχία Λευκωσίας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δομετίου, στις 25/6/2018

Γ) Επαρχία Πάφου, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πέγειας ,στις 27/6/2018

Δ) Επαρχία Ελ. Αμμοχώστου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλιμνίου, στις 28/6/2018

Ε) Επαρχία Λεμεσού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Αθανασίου, στις 29/6/2018

Το θεματολόγιο είναι:

α)      Ο Περί Δήμων Νόμος

β)      Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001

Εισηγητές της Εκπαιδευτικής Ημερίδας θα είναι:

α) κ. Χριστάκης Χριστοφίδης, Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Δήμων Κύπρου

β) κ. Ιωσήφ Φράγκος και κα. Μαρία Ραφαήλ, Δικηγόροι στο δικηγορικό γραφείο Φράγκος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

γ) κ. Ζαχαρίας Ιωάννου, Εκπαιδευτής/Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΝέoΔιοικητικό Συμβούλιο στην Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου και εκλογή του κ. Ανδρέα Βύρα, Δημάρχου Λάρνακας στην προεδρία

Με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου ,οι Μέτοχοι του ( Ένωση Δήμων Κύπρου, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου) όρισαν τους νέους εκπροσώπους τους στο νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

Ένωση Δήμων Κύπρου: Ανδρέας Βύρας Δήμαρχο Λάρνακας,  Βίκτωρ Χ’ Αβραάμ Δήμαρχος Μόρφου, Ζαχαρίας Κυριάκου Δήμαρχος Έγκωμης, Δώρος Αντωνίου Δήμαρχος Μέσα Γειτονίας και Ανδρέας Νεοφύτου Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού,

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου: Ανδρέας Κιτρομηλίδης Κοινοτάρχης Καπέδων, Μιχάλης Νικάνδρου Κοινοτάρχης Αναρίτας, Λευτέρης Περικλή Κοινοτάρχης Απαισιάς,  Χριστόδουλος Παπαχρίστου Κοινοτάρχης Ψεματισμένου και Παναγιώτης Δαμιανού Εκτελεστικός Γραμματέας της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου,

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου: Άντρος Καραγιάννης Δήμαρχος Δερύνειας, Λούης Κουμενίδης Κοινοτάρχης Κάτω Λευκάρων και Δαμιανός Μιχαήλ Κοινοτάρχης Σκαρίνου.

Με την σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου και σύμφωνα με το Καταστατικό της ακολούθησε Εκλογική Συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2017, στο Δημαρχείο Λάρνακας, για εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο κ. Ανδρέας Βύρας,  Αντιπρόεδρος ο κ. Λούης Κουμενίδης και Γενικός Γραμματέας ο κ. Παναγιώτης Δαμιανού.

Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, κ. Ανδρέας Βύρας Δήμαρχος Λάρνακας, μετά την εκλογή του δήλωσε ότι, η Ακαδημία θα συνεχίζει να αποτελεί, έναν ικανό και αποτελεσματικό υποστηρικτικό μηχανισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ετοιμότητα να αναλάβει το έργο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου κεφαλαίου της, αλλά και ένα γενικότερο ρόλο συμβούλου σε πεδία, τα οποία σχετίζονται με τον τρέχοντα αλλά και τον μελλοντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο δυναμικά μεταβαλλόμενο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η Ακαδημία, δήλωσε θα εργαστεί συναινετικά και θα συνεργαστεί με όλους, σε μια προσπάθεια να επιτύχει τους σκοπούς και στόχους ίδρυσης της, έτσι που τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής της δράσης να είναι προς όφελος και να εξυπηρετούν τόσο την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και τον ίδιο το πολίτη.

© Copyright 2023 - Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου / Designed & Developed by NETinfo Plc