ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, χαιρετίζει την ψήφιση των τριών Νομοσχεδίων που αφορούν τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο που ψηφίστηκε  κατά τη συνεδρία της Βουλής στις 3/3/2022, παρ’ όλες τις ανησυχίες και ενδοιασμούς  της. Πάγια θέση της Ένωσης ήταν ότι, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα έπρεπε να εξελιχθεί κατά τρόπο που να προάγει θεσμικά τη συνεργασία των διαφόρων Τοπικών Αρχών, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στον πολίτη.

Ταυτόχρονα όμως, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σημειώνει ότι, με την ψήφιση του νέου νομικού πλαισίου, 63 Κοινότητες μετατρέπονται σε δημοτικά διαμερίσματα Δήμων και αριθμός αυτών, παρά την εκφρασμένη από τα Κοινοτικά τους Συμβούλια διαφωνία και χωρίς να προηγηθούν απαραίτητες μελέτες ή μετά από διαβούλευση με τις επηρεαζόμενες Τοπικές Αρχές.

Η Ένωση σημειώνει επίσης ότι, το νέο νομικό πλαίσιο για τις Κοινότητες δεν παρέχει την απαιτούμενη διοικητική αυτοτέλεια ούτε καθορίζει το ύψος των οικονομικών πόρων που θα διαθέτει το Κράτος προς τις Κοινότητες. Ως εκ τούτου, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διατηρώντας τις πάγιες θέσεις της πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα, εκφράζει την πεποίθηση ότι, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διορθωθούν τα σημεία αυτά με τρόπο που να εξυπηρετούνται οι στόχοι της μεταρρύθμισης, δηλαδή, καλύτερες υπηρεσίες προς τους κατοίκους με χαμηλότερο κόστος και οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο πιο κοντά γίνεται στους κατοίκους, που σήμερα μέσα από τα νομοσχέδια φαίνεται ότι απομακρύνονται.

Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει την ετοιμότητα της να εργαστεί με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους την επόμενη περίοδο για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι Κοινότητες μας μετά από τη Συμπλεγματοποίηση, να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με επάρκεια εντός του νέου νομικού πλαισίου.

Στο επόμενο διάστημα, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων και ενεργειών για την ενημέρωση των Κοινοταρχών και των Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων, για τις αλλαγές που έγιναν στον περί Κοινοτήτων Νόμο. Παράλληλα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα Συμπλέγματα των Κοινοτήτων θα είναι σε θέση να παρέχουν στους κατοίκους των περιοχών τους  υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που θα παρέχονται και στις  δημαρχούμενες περιοχές.

Στόχος θα πρέπει να είναι, η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εξυπηρετεί τους κατοίκους των Κοινοτήτων κατά τον καλύτερο τρόπο.

 

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022