ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΕΡ. 9/3/2023

Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» ημερ. 9/3/2023 με τίτλο «Μουχτάρηδες και αζάδες της διαπλοκής και της αρπαχτής» η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει την απογοήτευση της καθώς ο τίτλος είναι παραπλανητικός και απαξιωτικός προς το θεσμό των Κοινοταρχών και των Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων. Ο τίτλος αδικεί την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών που έθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των συγχωριανών τους. Εάν υπάρχουν στοιχειοθετημένες περιπτώσεις, ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου δηλώσαμε πολλές φορές ότι Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας θα πρέπει να προχωρήσει με τις διαδικασίες εκείνες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Περαιτέρω η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διευκρινίζει τα ακόλουθα:

(1)     Σε ότι αφορά την προσθήκη διάταξης στον περί Κοινοτήτων Νόμο με την οποία να ρυθμίζεται το ζήτημα της συμμετοχής Κοινοτάρχη ή μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου σε διαδικασίες στις οποίες οι ίδιοι έχουν ενδιαφέρον ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικά είτε μέσω της συζύγου ή τέκνου ή συνεταίρων τους, κατ’ αναλογία προς την πρόνοια του άρθρου 56 του περί Κοινοτήτων Νόμου που ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα σε σχέση με τους υπαλλήλους των Κοινοτικών Συμβουλίων, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου δεν διαφώνησε. Αντίθετα η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θεωρεί ορθή την ύπαρξη τέτοιων νομικών διατάξεων, που στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ήδη υπάρχουν. Σημειώνεται ότι στην προς το Υπουργείο Εσωτερικών επιστολή της Ένωσης ημερ. 21/6/2022 καταγράφεται ότι η θέση της Ένωσης είναι πως το ζήτημα ήδη ρυθμίζεται επαρκώς με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θέση την οποία η Ένωση εξακολουθεί να διατηρεί.

(2)     Σε ότι αφορά το θέμα των οικονομικών ελέγχων, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θεωρεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα πρέπει να βρει τις λύσεις αυτές που απαιτούνται ώστε να διεξάγει κάθε χρόνο τον έλεγχο της σε όλα ανεξαιρέτως τα κοινοτικά συμβούλια. Για το εν λόγω θέμα η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου είχε στο παρελθόν διαβούλευση με την Ελεγκτική Υπηρεσία με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με το όλο θέμα.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θεωρεί επίσης ότι:

(α)  Με τη λειτουργία των συμπλεγμάτων υπηρεσιών των κοινοτήτων τον Ιούνιο του 2024 αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση λόγω των λογιστηρίων αλλά και των άλλων υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων.

(β)  Ο έλεγχος στα κοινοτικά συμβούλια θα πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα οποιαδήποτε προβλήματα και ως εκ τούτου η θέση της Ένωσης είναι ότι θα πρέπει να δοθεί στα κοινοτικά συμβούλια η δυνατότητα να εξασφαλίζουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, δυνατότητα που δεν τους δίνεται σήμερα με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο.

Τονίζεται ότι η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θα θέσει ξανά το όλο θέμα στην προγραμματισμένη συνάντηση που θα έχει σε λίγες ημέρες με τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 34η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2023, στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζυγίου,  η 34η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Κατά το πρώτο Μέρος της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης ανέγνωσε την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και στις ενέργειες που γίνονται από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ώστε οι κοινότητες να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά από τον Ιούνιο του 2024. Επίσης κατά το πρώτο Μέρος, η Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης για το έτος 2021 καθώς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το έτος 2023 ενώ κατά τη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν θέματα που αφορούν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κοινότητες ενώ τονίστηκε η αναγκαιότητα να αυξηθεί η κρατική χορηγία ώστε να μπορέσουν οι κοινότητες και τα συμπλέγματα τους να επιτελέσουν ικανοποιητικά την αποστολή τους.

Κατά το δεύτερο Μέρος της Συνέλευσης, το οποίο είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, η Ένωση τίμησε τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Νίκο Νουρή και τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ.Γιάννη Καρούσο για τη συνολική τους προσφορά προς τις κοινότητες, την Ένωση Κοινοτήτων και την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Η Ένωση τίμησε επίσης την κ.Στέλλα Ρουσή, Ανώτερη Διοικητική Λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία θα αφυπηρετήσει σύντομα, για την ανεκτίμητη προσφορά της προς την Ένωση και τις κοινότητες συνολικά. Χαιρετισμό στη συνέλευση απεύθυνε ο κ.Ανδρέας Βύρας, Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου τον οποίο ευχαρίστησε ιδιαίτερα ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων για την άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο Ενώσεων παραδίνοντας του συμβολικό αναμνηστικό.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε Ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες προς την Κεντρική Κυβέρνηση, τη Νομοθετική εξουσία, τα Πολιτικά Κόμματα, τα Μέλη της και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στο ψήφισμα εκτός των άλλων καταδικάζεται από την Ένωση για ακόμη μία φορά η συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και εκφράζονται τα συλλυπητήρια της Ένωσης προς τις οικογένειες και τους οικείους των δεκάδων Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας που έχασαν τη ζωή τους στους μεγάλους και καταστροφικούς σεισμούς που έγιναν πρόσφατα καθώς και τη βαθιά της θλίψη για τους χιλιάδες νεκρούς των σεισμών στην Τουρκία και στη Συρία.

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος από το  Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για Εθνικούς Εμπειρογνώμονες προς υλοποίηση του Έργου «Ενδυναμώνοντας τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο», που υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων, την Ένωση Δήμων και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή αίτησης: 6 Μαρτίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε στον πιο κάτω Σύνδεσμο

https://www.coe.int/en/web/good-governance/call-for-experts

Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Δράση 11.β.2.1. – Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο
Σύμβαση ΤΠ 3/2021 – ΔΡΑΣΗ 14: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
SORTING RUSH: ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι, στα πλαίσια του έργου «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο», έχει δημιουργηθεί διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν και να εκπαιδευτούν στο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων (τροφικά υπολείμματα και πράσινα) σε κατηγορίες ώστε να μην τα αναμειγνύουν με τα υπόλοιπα απόβλητα. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να μάθουν έννοιες όπως η κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η κομποστοποίηση.

Βρείτε την εφαρμογή ΔΩΡΕΑΝ σε:

Google Play: Sorting Rash: Sort at source – Apps on Google Play

iOS App Store: https://apps.apple.com/us/app/sorting-rush-sort-at-source/id6443584853

 

Σύμβαση ΤΠ 3/2021 – Συμμετοχή στο 6o Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού – 11 Σεπτεμβρίου 2022 / ΛΕΥΚΑΡΑ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και τους Επιτρόπους Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Κύπρου, θα συμμετέχει στο 6ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού στα Λεύκαρα στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2022. Σκοπός, η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών για την υλοποίηση του έργου «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο», και η εμπλοκή τους σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κατανόηση περιβαλλοντικών όρων που σχετίζονται με την ορθή διαχείριση, πρόληψη, διαλογή στην πηγή, χωριστή συλλογή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και αξιοποίηση δημοτικών στερών αποβλήτων.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν, μέσα από κλήρωση, έναν οικιακό κομποστοποιητή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Την Τετάρτη 31/8/2022 ο Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή και άλλων υπηρεσιακών λειτουργών του Υπουργείου για συζήτηση διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τις κοινότητες ενόψει της λειτουργίας των συμπλεγμάτων των υπηρεσιών των κοινοτήτων τον Ιούνιο του 2024.

Στην συνάντηση συμφωνήθηκε όπως, αρχίσει άμεσα εντατικός διάλογος μεταξύ της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό τον καθορισμό της υπηρεσιακής δομής που θα πρέπει να έχει το κάθε σύμπλεγμα. Ο καθορισμός της υπηρεσιακής δομής κρίθηκε απαραίτητος γιατί με βάση αυτόν θα πρέπει στη συνέχεια να στελεχωθούν τα συμπλέγματα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περαιτέρω συμφωνήθηκε όπως στα πλαίσια του πιο πάνω διαλόγου, εξεταστεί η μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις κοινότητες και κατ’ επέκταση στα συμπλέγματα τους, η ρύθμιση ορισμένων κενών που υπάρχουν στο Νόμο και τέλος όπως μελετηθεί ο επανακαθορισμός του ύψους της κρατικής χορηγίας που καταβάλλεται στις Κοινότητες.

Ειδικά για το θέμα της κρατικής χορηγίας συμφωνήθηκε όπως αυτή επανακαθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι αυτή θα καθοριστεί κατ’ ανάλογο τρόπο όπως έγινε στην περίπτωση των Δήμων λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των κοινοτήτων. Η δεύτερη αρχή είναι ότι η κρατική χορηγία θα αντανακλά την επιθυμία του Κράτους να επενδύσει στο θεσμό των συμπλεγμάτων των κοινοτήτων παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στους πολίτες, να εφαρμόζουν με αναμφισβήτητη επάρκεια τις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη των περιοχών τους.

Τέλος, στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα άλλα αιτήματα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ενώ έγινε αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα όπως π.χ. η διοργάνωση εντός του Φθινοπώρου από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ενημερωτικών παρουσιάσεων προς τα μέλη και το προσωπικό των Κοινοτικών Συμβουλίων σχετικά με το νέο περιβάλλον που δημιουργείται για τις κοινότητες λόγω της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και της ένταξης των κοινοτήτων σε συμπλέγματα υπηρεσιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ

Ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας προς τους Κοινοτάρχες Μιτσερού και Αγροκηπιάς οι οποίοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία σήμερα το πρωί και τέθηκαν υπό κράτηση επειδή  παρεμπόδισαν εκσκαφέα να ξεκινήσει εργασίες σχετικά με την εγκατάσταση εργοστασίου ασφαλτικών στην περιοχή Κάτω Μονής.

Θέση μας είναι ότι θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα η κράτηση των δύο Κοινοταρχών, δεδομένου ότι οι ενέργειες τους δεν στρέφονταν εναντίον κανενός και έγιναν στα πλαίσια της προσπάθειας τους να προασπιστούν τα δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής.

Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράσταση μας προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία σήμερα ενάντια στην εγκατάσταση του εν λόγω εργοστασίου στην προσπάθεια τους να διαφυλάξουν ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης στην περιοχή.

Ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου τονίζουμε ότι τόσο οι ενέργειες των Κοινοταρχών όσο και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, αποτελούν την αντίδραση στις αποφάσεις του Κράτους που λήφθηκαν χωρίς να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

 

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ενημερωτικό Έντυπο για το έργο “Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την απόρριψη της αναπομπής των νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη χθεσινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων και για τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι δεν θα προχωρήσει με αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι πιο πάνω εξελίξεις τερματίζουν άδοξα τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ετοιμασία του Τοπικού Σχεδίου, για να δημιουργηθεί μία ορθολογιστική αναπτυξιακή προοπτική στις κοινότητες του Ακάμα. Παράλληλα, η πιο πάνω εξέλιξη τερμάτισε τις όποιες ελπίδες είχαν δημιουργηθεί για να γίνουν έστω και στην υστάτη σεβαστές οι θέσεις των κοινοτήτων του Ακάμα, που διαφωνούν με την συνένωση τους με Δήμους και επιθυμούν να παραμείνουν ως σύμπλεγμα κοινοτήτων.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις τόσο των κοινοτήτων του Ακάμα όσο και των υπόλοιπων κοινοτήτων που διαφωνούν, επαναβεβαιώνει την υποστήριξη της και δηλώνει την ετοιμότητα της να παράσχει στις εν λόγω κοινότητες κάθε δυνατή βοήθεια.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, πραγματοποίησε συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων που αντιδρούν με τη συνένωση τους με Δήμους σύμφωνα με την πρόσφατη ψήφιση των Νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις και καταγράφηκε η έντονη διαμαρτυρία των εν λόγω Κοινοτήτων για το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες και οι διαφωνίες τους, όπως αυτές εκφράστηκαν έγκαιρα με επιστολές τους τόσο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, όσο και στα ίδια τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα. Εκφράστηκε επίσης η έντονη απογοήτευση τους από τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και τους ιδίους τους Βουλευτές που ψήφισαν υπέρ των Νομοσχεδίων και των τροπολογιών, αδιαφορώντας για τις δυσμενείς συνέπειες που θα επιφέρει η απόφαση τους αυτή προς τους κατοίκους των Κοινοτήτων τους.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που διαφωνούν με τη συνένωση τους, δήλωσαν την  αποφασιστικότητα τους να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την ανατροπή της πιο πάνω απόφασης της Βουλής. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν όπως προχωρήσουν με τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της εν λόγω Νομοθεσίας αφού σύμφωνα με νομική γνωμάτευση που έχουν εξασφαλίσει, υπάρχει το απαιτούμενο έρεισμα,  καθώς επίσης και με άλλα δυναμικά μέτρα διαμαρτυρίας.

Πριν όμως από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, οι Πρόεδροι των εν λόγω Κοινοτήτων, ως ένδειξη καλής βούλησης, αποφάσισαν να ζητήσουν μέσω της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επεξήγηση των θέσεων τους. Η Ένωση Κοινοτήτων απέστειλε επιστολή και αναμένει από τον Πρόεδρο, τον καθορισμό της συνάντησης.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις της, στηρίζει και υιοθετεί τις θέσεις των Κοινοτήτων που διαφωνούν με τη συνένωση τους με Δήμους στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για το λόγο αυτό υποστηρίζει ότι, έστω και τώρα, τα σχετικά Νομοσχέδια θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να γίνουν σεβαστές οι θέσεις των εν λόγω Κοινοτήτων.

Δελτιο Τύπου Αναθεωρημένη Στεγαστική Πολιτική

Εκφράζουμε ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου την ικανοποίησή μας για την εξαγγελία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εσωτερικών της Αναθεωρημένης Στεγαστικής Πολιτικής για το έτος 2022. Μέσα από τη δέσμευση που είχε δώσει ο Υπουργός, είχε αξιολογηθεί η πολιτική της περασμένης χρονιάς για επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, ούτως ώστε η Νέα Στεγαστική Πολιτική να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις των ίδιων των ενδιαφερομένων πολιτών.

Ως Ένωση Κοινοτήτων θέσαμε προς τον Υπουργό Eσωτερικών και την ομάδα του Υπουργείου που ασχολήθηκε με την Στεγαστική Πολιτική,  συγκεκριμένες θέσεις και εισηγήσεις, οι οποίες προήλθαν από τις ίδιες τις Ορεινές μας κοινότητες αλλά και τους ίδιους τους κατοίκους και πρέπει να σημειώσουμε ότι, αρκετές από αυτές λήφθηκαν υπόψη και συμπεριλήφθησαν  στην Αναθεωρημένη Στεγαστική Πολιτική.

Για το λόγο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών και την ομάδα του τόσο για την αποδοχή θέσεων και εισηγήσεων, που έχουν τεθεί από την Ένωση Κοινοτήτων όσο και για την όλη προσπάθεια που καταβάλλουν για την αναζωογόνηση των Ορεινών μας περιοχών και την αντιμετώπιση της αστυφιλίας καθώς και τη στήριξη της Υπαίθρου.

Παράλληλα με την Στεγαστική Πολιτική θα πρέπει να προχωρήσουμε όμως με ταχύτερους ρυθμούς και στην εκτέλεση  των έργων τα οποία έχουν ακουστεί στη χθεσινή Δημοσιογραφική Διάσκεψη, πολλά εκ των οποίων έχουν τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις εκάστοτε κυβερνήσεις τόσο από τις ίδιες τις Ορεινές Κοινότητες όσο και από την Ένωση Κοινοτήτων αλλά και μέσα από το σχεδιασμό της ΕΣΑΟΚ και την προσπάθεια που καταβάλλει ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων, τον οποίο και ευχαριστούμε για την προσπάθεια του αυτή.

Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία τέτοιων συνθηκών διαβίωσης ούτως ώστε και τα Στεγαστικά Σχέδια, τα οποία σίγουρα για το 2022 είναι αρκετά γενναιόδωρα και ελκυστικά να τύχουν και της ανάλογης αξιοποίησης από νεαρά ζευγάρια για ιδιοκατοίκηση στις ορεινές μας περιοχές.

Όσο για τα Επιδόματα Στήριξης των κατοίκων των ορεινών μας Κοινοτήτων, τα οποία βοηθούν για την παραμονή και των μόνιμων κατοίκων αλλά σίγουρα αξιολογούνται και από νέα ζευγάρια  στην απόφασή τους για να κατοικήσουν στις Ορεινές Περιοχές, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όπως και για το 2021, θα είναι επιπρόσθετα αυξημένα και το 2022. Ειδικότερα με τον παρατεταμένο χειμώνα και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και το αυξημένο κόστος που είχαν οι κάτοικοι από τη σημαντική αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και τα πολλά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν λόγων των συνθηκών αυτών. Παραμένει η θέση μας για αύξηση του αριθμού των κοινοτήτων, οι κάτοικοι των οποίων θα έπρεπε να στηριχθούν μέσα από τα επιδόματα αυτά, παρά την συμπερίληψη μικρού αριθμού κοινοτήτων που έχουν προστεθεί για το 2022, αφού και άλλες κοινότητες με μικρότερο υψόμετρο των 600 μέτρων αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τις κοινότητες που σήμερα δικαιούνται των επιδομάτων οι κάτοικοι τους.

Σίγουρα έχουν τεθεί και άλλες εισηγήσεις και θέσεις από την Ένωση Κοινοτήτων, οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί όπου και κρατάμε την υπόσχεση του Υπουργού Εσωτερικών ότι, και αυτή η Στεγαστική Πολιτική θα αξιολογηθεί με το τέλος της περιόδου και ανάλογα με τις παραλείψεις και τα προβλήματα τα οποία θα διαφανούν θα γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ούτως ώστε η επόμενη πολιτική να είναι ακόμα πιο ενισχυμένη και ελκυστική για προσέλκυση περισσοτέρων κατοίκων στις Ορεινές μας κοινότητες.

Εκ της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, χαιρετίζει την ψήφιση των τριών Νομοσχεδίων που αφορούν τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο που ψηφίστηκε  κατά τη συνεδρία της Βουλής στις 3/3/2022, παρ’ όλες τις ανησυχίες και ενδοιασμούς  της. Πάγια θέση της Ένωσης ήταν ότι, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα έπρεπε να εξελιχθεί κατά τρόπο που να προάγει θεσμικά τη συνεργασία των διαφόρων Τοπικών Αρχών, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στον πολίτη.

Ταυτόχρονα όμως, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σημειώνει ότι, με την ψήφιση του νέου νομικού πλαισίου, 63 Κοινότητες μετατρέπονται σε δημοτικά διαμερίσματα Δήμων και αριθμός αυτών, παρά την εκφρασμένη από τα Κοινοτικά τους Συμβούλια διαφωνία και χωρίς να προηγηθούν απαραίτητες μελέτες ή μετά από διαβούλευση με τις επηρεαζόμενες Τοπικές Αρχές.

Η Ένωση σημειώνει επίσης ότι, το νέο νομικό πλαίσιο για τις Κοινότητες δεν παρέχει την απαιτούμενη διοικητική αυτοτέλεια ούτε καθορίζει το ύψος των οικονομικών πόρων που θα διαθέτει το Κράτος προς τις Κοινότητες. Ως εκ τούτου, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διατηρώντας τις πάγιες θέσεις της πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα, εκφράζει την πεποίθηση ότι, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διορθωθούν τα σημεία αυτά με τρόπο που να εξυπηρετούνται οι στόχοι της μεταρρύθμισης, δηλαδή, καλύτερες υπηρεσίες προς τους κατοίκους με χαμηλότερο κόστος και οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο πιο κοντά γίνεται στους κατοίκους, που σήμερα μέσα από τα νομοσχέδια φαίνεται ότι απομακρύνονται.

Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει την ετοιμότητα της να εργαστεί με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους την επόμενη περίοδο για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι Κοινότητες μας μετά από τη Συμπλεγματοποίηση, να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με επάρκεια εντός του νέου νομικού πλαισίου.

Στο επόμενο διάστημα, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων και ενεργειών για την ενημέρωση των Κοινοταρχών και των Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων, για τις αλλαγές που έγιναν στον περί Κοινοτήτων Νόμο. Παράλληλα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα Συμπλέγματα των Κοινοτήτων θα είναι σε θέση να παρέχουν στους κατοίκους των περιοχών τους  υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που θα παρέχονται και στις  δημαρχούμενες περιοχές.

Στόχος θα πρέπει να είναι, η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εξυπηρετεί τους κατοίκους των Κοινοτήτων κατά τον καλύτερο τρόπο.

 

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022