ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ

Ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας προς τους Κοινοτάρχες Μιτσερού και Αγροκηπιάς οι οποίοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία σήμερα το πρωί και τέθηκαν υπό κράτηση επειδή  παρεμπόδισαν εκσκαφέα να ξεκινήσει εργασίες σχετικά με την εγκατάσταση εργοστασίου ασφαλτικών στην περιοχή Κάτω Μονής.

Θέση μας είναι ότι θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα η κράτηση των δύο Κοινοταρχών, δεδομένου ότι οι ενέργειες τους δεν στρέφονταν εναντίον κανενός και έγιναν στα πλαίσια της προσπάθειας τους να προασπιστούν τα δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής.

Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράσταση μας προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία σήμερα ενάντια στην εγκατάσταση του εν λόγω εργοστασίου στην προσπάθεια τους να διαφυλάξουν ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης στην περιοχή.

Ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου τονίζουμε ότι τόσο οι ενέργειες των Κοινοταρχών όσο και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, αποτελούν την αντίδραση στις αποφάσεις του Κράτους που λήφθηκαν χωρίς να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

 

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ενημερωτικό Έντυπο για το έργο “Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την απόρριψη της αναπομπής των νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη χθεσινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων και για τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι δεν θα προχωρήσει με αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι πιο πάνω εξελίξεις τερματίζουν άδοξα τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ετοιμασία του Τοπικού Σχεδίου, για να δημιουργηθεί μία ορθολογιστική αναπτυξιακή προοπτική στις κοινότητες του Ακάμα. Παράλληλα, η πιο πάνω εξέλιξη τερμάτισε τις όποιες ελπίδες είχαν δημιουργηθεί για να γίνουν έστω και στην υστάτη σεβαστές οι θέσεις των κοινοτήτων του Ακάμα, που διαφωνούν με την συνένωση τους με Δήμους και επιθυμούν να παραμείνουν ως σύμπλεγμα κοινοτήτων.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις τόσο των κοινοτήτων του Ακάμα όσο και των υπόλοιπων κοινοτήτων που διαφωνούν, επαναβεβαιώνει την υποστήριξη της και δηλώνει την ετοιμότητα της να παράσχει στις εν λόγω κοινότητες κάθε δυνατή βοήθεια.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, πραγματοποίησε συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων που αντιδρούν με τη συνένωση τους με Δήμους σύμφωνα με την πρόσφατη ψήφιση των Νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις και καταγράφηκε η έντονη διαμαρτυρία των εν λόγω Κοινοτήτων για το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες και οι διαφωνίες τους, όπως αυτές εκφράστηκαν έγκαιρα με επιστολές τους τόσο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, όσο και στα ίδια τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα. Εκφράστηκε επίσης η έντονη απογοήτευση τους από τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και τους ιδίους τους Βουλευτές που ψήφισαν υπέρ των Νομοσχεδίων και των τροπολογιών, αδιαφορώντας για τις δυσμενείς συνέπειες που θα επιφέρει η απόφαση τους αυτή προς τους κατοίκους των Κοινοτήτων τους.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που διαφωνούν με τη συνένωση τους, δήλωσαν την  αποφασιστικότητα τους να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την ανατροπή της πιο πάνω απόφασης της Βουλής. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν όπως προχωρήσουν με τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της εν λόγω Νομοθεσίας αφού σύμφωνα με νομική γνωμάτευση που έχουν εξασφαλίσει, υπάρχει το απαιτούμενο έρεισμα,  καθώς επίσης και με άλλα δυναμικά μέτρα διαμαρτυρίας.

Πριν όμως από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, οι Πρόεδροι των εν λόγω Κοινοτήτων, ως ένδειξη καλής βούλησης, αποφάσισαν να ζητήσουν μέσω της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επεξήγηση των θέσεων τους. Η Ένωση Κοινοτήτων απέστειλε επιστολή και αναμένει από τον Πρόεδρο, τον καθορισμό της συνάντησης.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις της, στηρίζει και υιοθετεί τις θέσεις των Κοινοτήτων που διαφωνούν με τη συνένωση τους με Δήμους στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για το λόγο αυτό υποστηρίζει ότι, έστω και τώρα, τα σχετικά Νομοσχέδια θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να γίνουν σεβαστές οι θέσεις των εν λόγω Κοινοτήτων.

Δελτιο Τύπου Αναθεωρημένη Στεγαστική Πολιτική

Εκφράζουμε ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου την ικανοποίησή μας για την εξαγγελία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εσωτερικών της Αναθεωρημένης Στεγαστικής Πολιτικής για το έτος 2022. Μέσα από τη δέσμευση που είχε δώσει ο Υπουργός, είχε αξιολογηθεί η πολιτική της περασμένης χρονιάς για επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, ούτως ώστε η Νέα Στεγαστική Πολιτική να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις των ίδιων των ενδιαφερομένων πολιτών.

Ως Ένωση Κοινοτήτων θέσαμε προς τον Υπουργό Eσωτερικών και την ομάδα του Υπουργείου που ασχολήθηκε με την Στεγαστική Πολιτική,  συγκεκριμένες θέσεις και εισηγήσεις, οι οποίες προήλθαν από τις ίδιες τις Ορεινές μας κοινότητες αλλά και τους ίδιους τους κατοίκους και πρέπει να σημειώσουμε ότι, αρκετές από αυτές λήφθηκαν υπόψη και συμπεριλήφθησαν  στην Αναθεωρημένη Στεγαστική Πολιτική.

Για το λόγο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών και την ομάδα του τόσο για την αποδοχή θέσεων και εισηγήσεων, που έχουν τεθεί από την Ένωση Κοινοτήτων όσο και για την όλη προσπάθεια που καταβάλλουν για την αναζωογόνηση των Ορεινών μας περιοχών και την αντιμετώπιση της αστυφιλίας καθώς και τη στήριξη της Υπαίθρου.

Παράλληλα με την Στεγαστική Πολιτική θα πρέπει να προχωρήσουμε όμως με ταχύτερους ρυθμούς και στην εκτέλεση  των έργων τα οποία έχουν ακουστεί στη χθεσινή Δημοσιογραφική Διάσκεψη, πολλά εκ των οποίων έχουν τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις εκάστοτε κυβερνήσεις τόσο από τις ίδιες τις Ορεινές Κοινότητες όσο και από την Ένωση Κοινοτήτων αλλά και μέσα από το σχεδιασμό της ΕΣΑΟΚ και την προσπάθεια που καταβάλλει ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων, τον οποίο και ευχαριστούμε για την προσπάθεια του αυτή.

Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία τέτοιων συνθηκών διαβίωσης ούτως ώστε και τα Στεγαστικά Σχέδια, τα οποία σίγουρα για το 2022 είναι αρκετά γενναιόδωρα και ελκυστικά να τύχουν και της ανάλογης αξιοποίησης από νεαρά ζευγάρια για ιδιοκατοίκηση στις ορεινές μας περιοχές.

Όσο για τα Επιδόματα Στήριξης των κατοίκων των ορεινών μας Κοινοτήτων, τα οποία βοηθούν για την παραμονή και των μόνιμων κατοίκων αλλά σίγουρα αξιολογούνται και από νέα ζευγάρια  στην απόφασή τους για να κατοικήσουν στις Ορεινές Περιοχές, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όπως και για το 2021, θα είναι επιπρόσθετα αυξημένα και το 2022. Ειδικότερα με τον παρατεταμένο χειμώνα και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και το αυξημένο κόστος που είχαν οι κάτοικοι από τη σημαντική αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και τα πολλά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν λόγων των συνθηκών αυτών. Παραμένει η θέση μας για αύξηση του αριθμού των κοινοτήτων, οι κάτοικοι των οποίων θα έπρεπε να στηριχθούν μέσα από τα επιδόματα αυτά, παρά την συμπερίληψη μικρού αριθμού κοινοτήτων που έχουν προστεθεί για το 2022, αφού και άλλες κοινότητες με μικρότερο υψόμετρο των 600 μέτρων αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τις κοινότητες που σήμερα δικαιούνται των επιδομάτων οι κάτοικοι τους.

Σίγουρα έχουν τεθεί και άλλες εισηγήσεις και θέσεις από την Ένωση Κοινοτήτων, οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί όπου και κρατάμε την υπόσχεση του Υπουργού Εσωτερικών ότι, και αυτή η Στεγαστική Πολιτική θα αξιολογηθεί με το τέλος της περιόδου και ανάλογα με τις παραλείψεις και τα προβλήματα τα οποία θα διαφανούν θα γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ούτως ώστε η επόμενη πολιτική να είναι ακόμα πιο ενισχυμένη και ελκυστική για προσέλκυση περισσοτέρων κατοίκων στις Ορεινές μας κοινότητες.

Εκ της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, χαιρετίζει την ψήφιση των τριών Νομοσχεδίων που αφορούν τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο που ψηφίστηκε  κατά τη συνεδρία της Βουλής στις 3/3/2022, παρ’ όλες τις ανησυχίες και ενδοιασμούς  της. Πάγια θέση της Ένωσης ήταν ότι, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα έπρεπε να εξελιχθεί κατά τρόπο που να προάγει θεσμικά τη συνεργασία των διαφόρων Τοπικών Αρχών, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στον πολίτη.

Ταυτόχρονα όμως, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σημειώνει ότι, με την ψήφιση του νέου νομικού πλαισίου, 63 Κοινότητες μετατρέπονται σε δημοτικά διαμερίσματα Δήμων και αριθμός αυτών, παρά την εκφρασμένη από τα Κοινοτικά τους Συμβούλια διαφωνία και χωρίς να προηγηθούν απαραίτητες μελέτες ή μετά από διαβούλευση με τις επηρεαζόμενες Τοπικές Αρχές.

Η Ένωση σημειώνει επίσης ότι, το νέο νομικό πλαίσιο για τις Κοινότητες δεν παρέχει την απαιτούμενη διοικητική αυτοτέλεια ούτε καθορίζει το ύψος των οικονομικών πόρων που θα διαθέτει το Κράτος προς τις Κοινότητες. Ως εκ τούτου, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διατηρώντας τις πάγιες θέσεις της πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα, εκφράζει την πεποίθηση ότι, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διορθωθούν τα σημεία αυτά με τρόπο που να εξυπηρετούνται οι στόχοι της μεταρρύθμισης, δηλαδή, καλύτερες υπηρεσίες προς τους κατοίκους με χαμηλότερο κόστος και οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο πιο κοντά γίνεται στους κατοίκους, που σήμερα μέσα από τα νομοσχέδια φαίνεται ότι απομακρύνονται.

Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει την ετοιμότητα της να εργαστεί με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους την επόμενη περίοδο για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι Κοινότητες μας μετά από τη Συμπλεγματοποίηση, να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με επάρκεια εντός του νέου νομικού πλαισίου.

Στο επόμενο διάστημα, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων και ενεργειών για την ενημέρωση των Κοινοταρχών και των Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων, για τις αλλαγές που έγιναν στον περί Κοινοτήτων Νόμο. Παράλληλα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί ότι τα Συμπλέγματα των Κοινοτήτων θα είναι σε θέση να παρέχουν στους κατοίκους των περιοχών τους  υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που θα παρέχονται και στις  δημαρχούμενες περιοχές.

Στόχος θα πρέπει να είναι, η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εξυπηρετεί τους κατοίκους των Κοινοτήτων κατά τον καλύτερο τρόπο.

 

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΛΑΟ

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΛΑΟ

Με συγκλονισμό παρακολουθούμε τα εξελισσόμενα γεγονότα που διαδραματίζονται  στην Ουκρανία και στεκόμαστε δίπλα στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό.

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης, η οποία συνήλθε στις 26/2/2022, απεφάσισε ομόφωνα όπως στηρίξει την εκστρατεία του Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη για συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας και προς τούτο καλούμε όλες τις Κοινότητες να λάβουν μέρος,  καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συλλογή ξηρής τροφής, ως πιο κάτω αναφέρονται:

Κονσέρβες (όλων των ειδών), δημητριακά, παξιμάδια, μπισκότα/κράκερ, αλεύρι γενικής χρήσης, σκόνη γάλακτος για παιδιά/παιδικές τροφές (όχι σε υγρή μορφή).

H Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου σε συνεργασία με τον Επίτροπο του Πολίτη και του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων, εκτός από τα σημεία συλλογής που έχουν καθοριστεί στους Δήμους, ως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου http://www.citizenscommissioner.gov.cy/citizenscom/citizenscom.nsf/All/5570A69C9870D666C22587F4003B3103?OpenDocument, έχουν καθορίσει τα πιο κάτω σημεία συλλογής τροφίμων για εξυπηρέτηση των κατοίκων των ορεινών Κοινοτήτων:

 1. Πάχνα
  Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας
  Γρίβα Διγενή 15
  Ωράριο: 08:00-15:00
  Δευτέρα-Παρασκευή
  Τηλ.: 25942755
 2. Τριμίκλινη
  Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τριμίκλινης
  Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1
  Ωράριο: 08:00-15:00
  Δευτέρα-Παρασκευή
  Τηλ.: 25432605
 3. Γαλάτα
  Γραφεία Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους στη Γαλάτα
  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 62
  Ωράριο: 09:00-14:00
  Δευτέρα-Παρασκευή
  Τηλ.: 22952043

Η διαδικασία συλλογής ξηρής τροφής  ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 33η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2022, στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου,  η 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Κατά το πρώτο Μέρος της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης ανέγνωσε την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακολούθως, απονεμήθηκε στον κ. Παναγιώτη Δαμιανού, αναμνηστικό δώρο για την 30χρονη πολύτιμη προσφορά του στην Ένωση Κοινοτήτων και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου γενικότερα, από τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα από την οποία αφυπηρέτησε πρόσφατα ενώ παρουσιάστηκε και ο νέος Γραμματέας της Ένωσης, κ. Νικόλας Στυλιανού.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης για το έτος 2020 καθώς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το έτος 2022.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κοινότητες καθώς και για την επικείμενη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δόθηκαν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις των μελών σε σχέση με το περιεχόμενο των τριών νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής για το θέμα αυτό. Κατά τη συζήτηση η Γενική Συνέλευση επαναβεβαίωσε την πάγια θέση της ότι στις περιπτώσεις Κοινοτήτων οι οποίες διαφωνούν με συνένωση τους με Δήμους θα πρέπει να παραμείνουν εκτός συνενώσεων και σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται την υποχρεωτική συνένωση Κοινότητας με Δήμο χωρίς τη συγκατάθεση της εκτός και αν αυτό αποτελεί απόφαση των κατοίκων της Κοινότητας που θα εκφράζεται μέσω δημοψηφίσματος.

Κατά το δεύτερο Μέρος της Συνέλευσης, εγκρίθηκαν καταστατικές τροποποιήσεις  ούτως ώστε το Καταστατικό της Ένωσης να εναρμονιστεί με τη σχετική νομοθεσία και τη νέα δομή της Ένωσης.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε Ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες προς την Κεντρική Κυβέρνηση, τη Νομοθετική εξουσία, τα Πολιτικά Κόμματα, τα Μέλη της και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για δημοσίευση.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μετά την αφυπηρέτηση του κ. Παναγιώτη Δαμιανού, Εκτελεστικού Γραμματέα της Ένωσης και μετά από την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία πλήρωσης της θέσης, από 1ηΙανουαρίου 2022, νέος Γραμματέας ανέλαβε ο κ. Νικόλας Στυλιανού.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: [email protected]
Τηλ.: 99334840 – 22672576

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μόνιμης θέσης Γραμματέα (Θέση πρώτου διορισμού).

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

Ειδική Μισθοδοτική Κλίμακα:

Ευρώ: (27.000,  27.650,  28.300,  28.950,  29.600,  30.250,  30.900,  31.550,  32.200,  32.850,  33.500,  34.150,  34.800,  35.450,  36.100,  36.750,  37.400,  38.050,  38.700,  39.350,  40.000)

Στη μισθοδοσία θα αποκόπτονται Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Ταμείο Προνοίας. Θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό και 13ος μισθός.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και είναι υπεύθυνος/η έναντι του Προέδρου της Ένωσης για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των γραμματειακών υπηρεσιών, του γραφείου και του προσωπικού.
 • Μεριμνά για:

α) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Ένωσης Κοινοτήτων,  Νομοθεσίας και Κανονισμών.

β) την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο και τον Ταμία της Ένωσης.

γ) την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και την υποβολή εισηγήσεων.

δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ένωσης, την παρακολούθηση της προόδου για τις διάφορες ενέργειες και δράσεις που συμφωνούνται, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης.

3) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς όλων των κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών καθώς και άλλους εταίρους  για θέματα που έχουν σχέση με την Ένωση Κοινοτήτων και τις Κοινότητες.

4) Φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των Επαρχιακών Ενώσεων Κοινοτήτων καθώς και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

5) Μελετά και παρουσιάζει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη των Κοινοτήτων και ενημερώνει τις Κοινότητες, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης.

6) Είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου και τη μεταφορά των αρχείων του γραφείου σε ψηφιακή μορφή.

7) Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

8) Εποπτεύει, καθοδηγεί και μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού.

9) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Σημείωση:

 1. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά, Οικονομικά, Εμπορικά, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Γνώση του περί Κοινοτήτων Νόμου και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με την Τοπική Αρχή και την Ένωση Κοινοτήτων θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών αρχείων, έρευνας στο διαδίκτυο και χρήσης συστημάτων και εφαρμογών του Microsoft Office όπως Word, Excel, Outlook, PowerPoint, κ.α.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.
 • Εμπειρία και εμπλοκή σε ευρωπαϊκά και τοπικά χρηματοδοτικά προγράμματα, θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.

Σημειώσεις:

 • Οι αιτητές που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, η οποία θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Οι πρώτοι δεκαπέντε (15) υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση θα προσκληθούν σε συνέντευξη (προφορική εξέταση).
 • Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά του.
 • Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα πρέπει να επιτύχει σε εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Ένωσης Κοινοτήτων, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων, μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό του.

Προϋποθέσεις Διορισμού

 1. Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 2. Να πληροί τους όρους και να κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.
 3. Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
 4. Να μην έχει απολυθεί ή να τερματιστεί στο παρελθόν η υπηρεσία του/της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.
 5. Να πιστοποιείται από Ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση ότι είναι κατάλληλος/η από πλευράς υγείας για την εν λόγω θέση.

Υποβολή Αιτήσεων

 1. Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου (διεύθυνση: Κυβερνητικές Κατοικίες, 52 – 2063 Στρόβολος, ή/και στο τηλέφωνο 22672576 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή από 7.30π.μ. μέχρι 3.00μ.μ.) καθώς και από την ιστοσελίδα της Ένωσης www.ekk.org.cy)
 2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ένωσης έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη πιο πάνω διεύθυνση. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 6η Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 (μεσημέρι),
 3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στο ανωτέρω Σχέδιο Υπηρεσίας.
 4. Η διαδικασία προκήρυξης και εξετάσεων της συγκεκριμένης θέσης της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ένωσης στο τηλ: 22672576.

 

 

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της για το θάνατο του Σωκράτη Χάσικου