Σύμβαση ΤΠ 3/2021 – Συμμετοχή στο 6o Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού – 11 Σεπτεμβρίου 2022 / ΛΕΥΚΑΡΑ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και τους Επιτρόπους Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Κύπρου, θα συμμετέχει στο 6ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού στα Λεύκαρα στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2022. Σκοπός, η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών για την υλοποίηση του έργου «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο», και η εμπλοκή τους σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κατανόηση περιβαλλοντικών όρων που σχετίζονται με την ορθή διαχείριση, πρόληψη, διαλογή στην πηγή, χωριστή συλλογή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και αξιοποίηση δημοτικών στερών αποβλήτων.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν, μέσα από κλήρωση, έναν οικιακό κομποστοποιητή.