Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Δράση 11.β.2.1. – Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο
Σύμβαση ΤΠ 3/2021 – ΔΡΑΣΗ 14: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
SORTING RUSH: ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι, στα πλαίσια του έργου «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο», έχει δημιουργηθεί διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν και να εκπαιδευτούν στο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων (τροφικά υπολείμματα και πράσινα) σε κατηγορίες ώστε να μην τα αναμειγνύουν με τα υπόλοιπα απόβλητα. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να μάθουν έννοιες όπως η κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η κομποστοποίηση.

Βρείτε την εφαρμογή ΔΩΡΕΑΝ σε:

Google Play: Sorting Rash: Sort at source – Apps on Google Play

iOS App Store: https://apps.apple.com/us/app/sorting-rush-sort-at-source/id6443584853