ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΕΡ. 9/3/2023

Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» ημερ. 9/3/2023 με τίτλο «Μουχτάρηδες και αζάδες της διαπλοκής και της αρπαχτής» η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει την απογοήτευση της καθώς ο τίτλος είναι παραπλανητικός και απαξιωτικός προς το θεσμό των Κοινοταρχών και των Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων. Ο τίτλος αδικεί την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών που έθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των συγχωριανών τους. Εάν υπάρχουν στοιχειοθετημένες περιπτώσεις, ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου δηλώσαμε πολλές φορές ότι Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας θα πρέπει να προχωρήσει με τις διαδικασίες εκείνες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Περαιτέρω η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διευκρινίζει τα ακόλουθα:

(1)     Σε ότι αφορά την προσθήκη διάταξης στον περί Κοινοτήτων Νόμο με την οποία να ρυθμίζεται το ζήτημα της συμμετοχής Κοινοτάρχη ή μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου σε διαδικασίες στις οποίες οι ίδιοι έχουν ενδιαφέρον ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικά είτε μέσω της συζύγου ή τέκνου ή συνεταίρων τους, κατ’ αναλογία προς την πρόνοια του άρθρου 56 του περί Κοινοτήτων Νόμου που ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα σε σχέση με τους υπαλλήλους των Κοινοτικών Συμβουλίων, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου δεν διαφώνησε. Αντίθετα η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θεωρεί ορθή την ύπαρξη τέτοιων νομικών διατάξεων, που στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ήδη υπάρχουν. Σημειώνεται ότι στην προς το Υπουργείο Εσωτερικών επιστολή της Ένωσης ημερ. 21/6/2022 καταγράφεται ότι η θέση της Ένωσης είναι πως το ζήτημα ήδη ρυθμίζεται επαρκώς με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θέση την οποία η Ένωση εξακολουθεί να διατηρεί.

(2)     Σε ότι αφορά το θέμα των οικονομικών ελέγχων, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θεωρεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα πρέπει να βρει τις λύσεις αυτές που απαιτούνται ώστε να διεξάγει κάθε χρόνο τον έλεγχο της σε όλα ανεξαιρέτως τα κοινοτικά συμβούλια. Για το εν λόγω θέμα η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου είχε στο παρελθόν διαβούλευση με την Ελεγκτική Υπηρεσία με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με το όλο θέμα.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θεωρεί επίσης ότι:

(α)  Με τη λειτουργία των συμπλεγμάτων υπηρεσιών των κοινοτήτων τον Ιούνιο του 2024 αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση λόγω των λογιστηρίων αλλά και των άλλων υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων.

(β)  Ο έλεγχος στα κοινοτικά συμβούλια θα πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα οποιαδήποτε προβλήματα και ως εκ τούτου η θέση της Ένωσης είναι ότι θα πρέπει να δοθεί στα κοινοτικά συμβούλια η δυνατότητα να εξασφαλίζουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, δυνατότητα που δεν τους δίνεται σήμερα με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο.

Τονίζεται ότι η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θα θέσει ξανά το όλο θέμα στην προγραμματισμένη συνάντηση που θα έχει σε λίγες ημέρες με τον Υπουργό Εσωτερικών.