ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 33η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2022, στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου,  η 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Κατά το πρώτο Μέρος της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης ανέγνωσε την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακολούθως, απονεμήθηκε στον κ. Παναγιώτη Δαμιανού, αναμνηστικό δώρο για την 30χρονη πολύτιμη προσφορά του στην Ένωση Κοινοτήτων και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου γενικότερα, από τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα από την οποία αφυπηρέτησε πρόσφατα ενώ παρουσιάστηκε και ο νέος Γραμματέας της Ένωσης, κ. Νικόλας Στυλιανού.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης για το έτος 2020 καθώς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το έτος 2022.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κοινότητες καθώς και για την επικείμενη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δόθηκαν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις των μελών σε σχέση με το περιεχόμενο των τριών νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής για το θέμα αυτό. Κατά τη συζήτηση η Γενική Συνέλευση επαναβεβαίωσε την πάγια θέση της ότι στις περιπτώσεις Κοινοτήτων οι οποίες διαφωνούν με συνένωση τους με Δήμους θα πρέπει να παραμείνουν εκτός συνενώσεων και σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται την υποχρεωτική συνένωση Κοινότητας με Δήμο χωρίς τη συγκατάθεση της εκτός και αν αυτό αποτελεί απόφαση των κατοίκων της Κοινότητας που θα εκφράζεται μέσω δημοψηφίσματος.

Κατά το δεύτερο Μέρος της Συνέλευσης, εγκρίθηκαν καταστατικές τροποποιήσεις  ούτως ώστε το Καταστατικό της Ένωσης να εναρμονιστεί με τη σχετική νομοθεσία και τη νέα δομή της Ένωσης.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε Ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες προς την Κεντρική Κυβέρνηση, τη Νομοθετική εξουσία, τα Πολιτικά Κόμματα, τα Μέλη της και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για δημοσίευση.