Δελτιο Τύπου Αναθεωρημένη Στεγαστική Πολιτική

Εκφράζουμε ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου την ικανοποίησή μας για την εξαγγελία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εσωτερικών της Αναθεωρημένης Στεγαστικής Πολιτικής για το έτος 2022. Μέσα από τη δέσμευση που είχε δώσει ο Υπουργός, είχε αξιολογηθεί η πολιτική της περασμένης χρονιάς για επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, ούτως ώστε η Νέα Στεγαστική Πολιτική να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις των ίδιων των ενδιαφερομένων πολιτών.

Ως Ένωση Κοινοτήτων θέσαμε προς τον Υπουργό Eσωτερικών και την ομάδα του Υπουργείου που ασχολήθηκε με την Στεγαστική Πολιτική,  συγκεκριμένες θέσεις και εισηγήσεις, οι οποίες προήλθαν από τις ίδιες τις Ορεινές μας κοινότητες αλλά και τους ίδιους τους κατοίκους και πρέπει να σημειώσουμε ότι, αρκετές από αυτές λήφθηκαν υπόψη και συμπεριλήφθησαν  στην Αναθεωρημένη Στεγαστική Πολιτική.

Για το λόγο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών και την ομάδα του τόσο για την αποδοχή θέσεων και εισηγήσεων, που έχουν τεθεί από την Ένωση Κοινοτήτων όσο και για την όλη προσπάθεια που καταβάλλουν για την αναζωογόνηση των Ορεινών μας περιοχών και την αντιμετώπιση της αστυφιλίας καθώς και τη στήριξη της Υπαίθρου.

Παράλληλα με την Στεγαστική Πολιτική θα πρέπει να προχωρήσουμε όμως με ταχύτερους ρυθμούς και στην εκτέλεση  των έργων τα οποία έχουν ακουστεί στη χθεσινή Δημοσιογραφική Διάσκεψη, πολλά εκ των οποίων έχουν τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις εκάστοτε κυβερνήσεις τόσο από τις ίδιες τις Ορεινές Κοινότητες όσο και από την Ένωση Κοινοτήτων αλλά και μέσα από το σχεδιασμό της ΕΣΑΟΚ και την προσπάθεια που καταβάλλει ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων, τον οποίο και ευχαριστούμε για την προσπάθεια του αυτή.

Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία τέτοιων συνθηκών διαβίωσης ούτως ώστε και τα Στεγαστικά Σχέδια, τα οποία σίγουρα για το 2022 είναι αρκετά γενναιόδωρα και ελκυστικά να τύχουν και της ανάλογης αξιοποίησης από νεαρά ζευγάρια για ιδιοκατοίκηση στις ορεινές μας περιοχές.

Όσο για τα Επιδόματα Στήριξης των κατοίκων των ορεινών μας Κοινοτήτων, τα οποία βοηθούν για την παραμονή και των μόνιμων κατοίκων αλλά σίγουρα αξιολογούνται και από νέα ζευγάρια  στην απόφασή τους για να κατοικήσουν στις Ορεινές Περιοχές, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όπως και για το 2021, θα είναι επιπρόσθετα αυξημένα και το 2022. Ειδικότερα με τον παρατεταμένο χειμώνα και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και το αυξημένο κόστος που είχαν οι κάτοικοι από τη σημαντική αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και τα πολλά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν λόγων των συνθηκών αυτών. Παραμένει η θέση μας για αύξηση του αριθμού των κοινοτήτων, οι κάτοικοι των οποίων θα έπρεπε να στηριχθούν μέσα από τα επιδόματα αυτά, παρά την συμπερίληψη μικρού αριθμού κοινοτήτων που έχουν προστεθεί για το 2022, αφού και άλλες κοινότητες με μικρότερο υψόμετρο των 600 μέτρων αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τις κοινότητες που σήμερα δικαιούνται των επιδομάτων οι κάτοικοι τους.

Σίγουρα έχουν τεθεί και άλλες εισηγήσεις και θέσεις από την Ένωση Κοινοτήτων, οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί όπου και κρατάμε την υπόσχεση του Υπουργού Εσωτερικών ότι, και αυτή η Στεγαστική Πολιτική θα αξιολογηθεί με το τέλος της περιόδου και ανάλογα με τις παραλείψεις και τα προβλήματα τα οποία θα διαφανούν θα γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ούτως ώστε η επόμενη πολιτική να είναι ακόμα πιο ενισχυμένη και ελκυστική για προσέλκυση περισσοτέρων κατοίκων στις Ορεινές μας κοινότητες.

Εκ της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου