ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, πραγματοποίησε συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων που αντιδρούν με τη συνένωση τους με Δήμους σύμφωνα με την πρόσφατη ψήφιση των Νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις και καταγράφηκε η έντονη διαμαρτυρία των εν λόγω Κοινοτήτων για το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες και οι διαφωνίες τους, όπως αυτές εκφράστηκαν έγκαιρα με επιστολές τους τόσο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, όσο και στα ίδια τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα. Εκφράστηκε επίσης η έντονη απογοήτευση τους από τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και τους ιδίους τους Βουλευτές που ψήφισαν υπέρ των Νομοσχεδίων και των τροπολογιών, αδιαφορώντας για τις δυσμενείς συνέπειες που θα επιφέρει η απόφαση τους αυτή προς τους κατοίκους των Κοινοτήτων τους.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που διαφωνούν με τη συνένωση τους, δήλωσαν την  αποφασιστικότητα τους να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την ανατροπή της πιο πάνω απόφασης της Βουλής. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν όπως προχωρήσουν με τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της εν λόγω Νομοθεσίας αφού σύμφωνα με νομική γνωμάτευση που έχουν εξασφαλίσει, υπάρχει το απαιτούμενο έρεισμα,  καθώς επίσης και με άλλα δυναμικά μέτρα διαμαρτυρίας.

Πριν όμως από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, οι Πρόεδροι των εν λόγω Κοινοτήτων, ως ένδειξη καλής βούλησης, αποφάσισαν να ζητήσουν μέσω της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επεξήγηση των θέσεων τους. Η Ένωση Κοινοτήτων απέστειλε επιστολή και αναμένει από τον Πρόεδρο, τον καθορισμό της συνάντησης.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις της, στηρίζει και υιοθετεί τις θέσεις των Κοινοτήτων που διαφωνούν με τη συνένωση τους με Δήμους στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για το λόγο αυτό υποστηρίζει ότι, έστω και τώρα, τα σχετικά Νομοσχέδια θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να γίνουν σεβαστές οι θέσεις των εν λόγω Κοινοτήτων.