Ψήφισμα για την Μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τα προβλήματα των Κοινοτήτων» με ημερομηνία 22/01/2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.